back to home dude

Resonance

Resonance

Om Resonance

Samla musiknoterna för att spela nya färger fria. Har du samlat in dem kan du sätta på eller stänga av dessa färger. På det sättet banar du dig en väg genom alla nivåer!