back to home dude

Rescuer of Souls

Rescuer of Souls

Om Rescuer of Souls

Det är din uppgift att rädda alla själar! Använd din mus för att förflytta dig genom omgivningen och så samla alla små punkter. Kan du spela ut de små utmanande nivåerna utan att bli träffad?