back to home dude

Rescue Team 3

Rescue Team 3

Om Rescue Team 3

Bygg broar, vägar och hus och klara av att slutföra varje utmaning och uppdrag. Observera tiden, för om du inte klarar av att utföra uppdraget tillräckligt snabb, förlorar du.