back to home dude

Rescue Tank

Rescue Tank

Om Rescue Tank

Du får härligt köra runt i en tank. Helt okej eller? Dina mål är ganska lätta. Förstör de blåa måltavlorna och samla de gula förstärkningarna. Vad du än gör, skjut inte på den röda fordonen, dessa är för att hjälpa dig. Besegra alla blåa fiender och gå vidare till nästa nivå.