back to home dude

Rescue Brigade

Rescue Brigade

Om Rescue Brigade

Spring fram och tillbaka och fånga alla människor som hoppar från de brinnande byggnaderna. Kan du fånga dem med mattan och låta studsa tre gånger för att hindra deras fall? För varje räddning får du poäng som du kan använda för att köpa händiga uppgraderingar med i butiken.