back to home dude

Repixel: Find a Cat

Repixel: Find a Cat

Om Repixel: Find a Cat

Repixel är ett pusselspel där du genom att trycka får mer att se. Bilden börjar långsamt att bli tydligare och om du tror att du är en katt, måste du trycka. Hur snabbt kan du hitta katten? Använd inte för många pixels.