back to home dude

RePixel

RePixel

Om RePixel

Under dessa pixelbilder gömmer sig olika föremål. Du kan ta bort alla pixels, men det kostar poäng. Kan du gissa alla tjugo bilder, med så få poäng som möjligt? Bra gjort!