back to home dude

Rencounter

Rencounter

Om Rencounter

Ta upp striden mot talrika fientliga riddare och försök på det sättet att hela tiden komma djupare in i slottet! Gå strategiskt till väga och gör de rätta valen så att varje strid får ett lyckligt slut. Hur länge kan du överleva?