back to home dude

Reincarnation: Loving Triumph

Reincarnation: Loving Triumph

Om Reincarnation: Loving Triumph

Det här monstret ser inte bara konstig ut, han kommer också direkt ur helvetet. Han är reinkarnerad till jorden! Du får uppdraget att så snabbt som möjligt skicka honom tillbaka, men det går inte bara så där. Titta runt i huset och hitta något dåligt som det här monstret har gjort. Endast då kan du skicka honom tillbaka till helvetet.