back to home dude

Regular Show Park Strikers

Regular Show Park Strikers

Om Regular Show Park Strikers

De färgade käglorna fortsätter att komma hela tiden. Men hur kan du ta bort dem? Enkelt, genom att kasta ett klot med samma färg mot dem. Så placera så många käglor som möjligt med samma färg vid varandra, så att ett klot direkt slår omkull en hel del. Din motståndare är också där, så spela bra och gör det inte lätt för honom.