back to home dude

Regular Show: High Flying Holloween

Regular Show: High Flying Holloween

Om Regular Show: High Flying Holloween

Den här pojken önskar att han kan flyga och denna Halloween blir hans dröm verklighet. Han hoppar upp på katapulten och blir lanserad. Balkarna i luften är där för att hjälpa honom att komma högre och högre. Ha noga koll, för en felaktig rörelse och han störtar ner. Glöm inte att köpa uppgraderingar!