back to home dude

Regrowth: The Lost Groves

Regrowth: The Lost Groves

Om Regrowth: The Lost Groves

Du är den sista Ent. Det sista levande trädet. Du ser omkring dig att naturen är på väg att dö. Träden och växterna vill inte längre växa. Du ska förändra det. Ett sista korståg. Gå genom världen och låt allt växa igen. Gå på jakt efter de sju gömda skogarna och låt de leva igen.