back to home dude

Red x Blue

Red x Blue

Om Red x Blue

Rött och Blått förflyttar sig samtidigt men se till att de inte hamnar samtidigt på samma golv.