back to home dude

Red Remover Blast

Red Remover Blast

Om Red Remover Blast

Det är din uppgift att rensa bort alla block med hjälp av explosioner! Se till att de röda blocken faller ut ur skärmen medans de gröna blocken prydligt står kvar. Kommer du att lyckas att så spela ut alla nivåer?