back to home dude

Red Head

Red Head

Om Red Head

En röd boll springer runt. Det är din uppgift att hålla den under kontroll. Ta med den så långt som möjligt på vägen och låt den inte hoppa ner i avgrunden. Ju längre du kommer, desto svårare blir det att följa vägen. Hur långt tar du med den röda bollen?