back to home dude

Ready to Awake

Ready to Awake

Om Ready to Awake

Sammanställ själv utrustningen till din egen soldat. Välj de olika delarna av uniformen och försök att göra efter vissa kombinationer för att tjäna achievements. Du kan också spara din soldat efteråt eller skriva ut.