back to home dude

Ray - Part 1

Ray - Part 1

Om Ray - Part 1

Ray råkar ut för ett och annat på en dag som denna. Han hamnar i olika situationer där han måste välja hur han ska reagera, och det är ditt jobb! Välj ett av de fyra alternativen och se hur historien fortsätter!