back to home dude

Rats Invasion 2

Rats Invasion 2

Om Rats Invasion 2

Råttorna tar över hela huset! Rikta med din kanon och använd dig snabbt av omgivningen för att slå ut dem allihopa. Lyckas du att tjäna de flesta poängen?