back to home dude

Rats Cooking

Rats Cooking

Om Rats Cooking

Det finns en råtta i staden. Vad ska du göra åt det? Det finns råttor i staden och de kommer och hämtar dig! Som kock på en restaurang, avskyr du råttor. Personlig hygien är naturligtvis av största vikt. Undvik råttorna och utrota dem. Kocken kommer att attackera sig själv. Han hatar verkligen dessa råttor. Kocken kommer själv att anfalla. Han avskyr verkligen råttor.