back to home dude

Rats and Spears

Rats and Spears

Om Rats and Spears

Spring supersnabbt, ta upp spjutet och kasta det så långt du kan. Med poängen som du har tjänat, kan du köpa uppgraderingar till ditt spjut.