back to home dude

Rapid Gun 2

Rapid Gun 2

Om Rapid Gun 2

Grip dina vapen och ta upp striden mot fienden! I omgivningen sitter 90 terrorister gömda och det är upp till dig att slå ut dem allihopa. Lyckas du att knalla ner dem allihopa innan de träffar dig?