back to home dude

Random Parking

Random Parking

Om Random Parking

Att parkera din bil har aldrig varit så svårt! Du använder 5 tangenter att styra bilen med, men effekten av dessa tangenter ändras var 30:e sekund! Titta snabbt under till vänster i bilden för att lista ut hur ditt vapen fungerar.