back to home dude

Rampage Rex

Rampage Rex

Om Rampage Rex

Rex har fått nog av alla museer och därför bestämmer han sig för att förstöra alla konstverk! Men se till att ingen ser dig, annars måste du börja om på nytt! Kan du i varje nivå tjäna ett guldäggg?