back to home dude

Rambo Robot Mayhem

Rambo Robot Mayhem

Om Rambo Robot Mayhem

Som en äkta Rambo attackerar du fienden. Se upp, för ibland sätter fienden in en robotkämpe.