back to home dude

Raining Fire

Raining Fire

Om Raining Fire

Slutet är nära. Det regnar eld och vi kan inte göra något åt det. Det sista du kan göra är att spela ett spel. Det är upp till dig. Blockera elden. Fånga elden eller undvik elden. Du får bestämma och du får klara den högsta poängen. På slutet!