back to home dude

Rainforest Solitaire

Rainforest Solitaire

Om Rainforest Solitaire

I skogen bor djur som gärna vill spela ett spel med dig. Titta noga på på korten och klicka på karten som föjer varandra i följdordning. Nu kommer de att försvinna. Om du lyckas spela bort allt, får du gå vidare till nästa nivå.