back to home dude

Räkneväg 2

Räkneväg 2

Om Räkneväg 2

Sök den rätta vägen från början till slut längs de olika bollarna. Vägen måste uppfylla summan som står till vänster i bilden. Om det till exempel står en +4 och en +6, då måste det första steget gå framåt 4 steg och det andra 6, det tredje igen 4 och det fjärde igen 6 osv. Precis så länge tills du är vid slutet.