back to home dude

Radio Zed

Radio Zed

Om Radio Zed

Alla människor är förvandlade till Zombies utom du och dina vänner på radion. Försvara dig själv och hoppas på räddning!