back to home dude

Raccoon Jump

Raccoon Jump

Om Raccoon Jump

Hoppa upp på raketen och flyg så högt som möjligt in i luften. Ta på vägen med dig så många poäng som möjligt. Fått din högsta poäng? Då kommer du att falla ner. Glöm också inte att samla ihop så många mynt som möjligt.