back to home dude

Rabbit Planet Escape!

Rabbit Planet Escape!

Om Rabbit Planet Escape!

Hjälp kaninen att samla alla morötter och att befria djuren som sitter fångade i burarna. Gör en sliding mot burarna för att ha sönder dem. Se till att du på vägen inte knallar emot hindren, och försök per nivå att göra klart uppdragen. Lycka till med din hoppande kanin!