back to home dude

Quiz Epic: Country by Picture

Quiz Epic: Country by Picture

Om Quiz Epic: Country by Picture

Hur bra känner du till de olika länderna på vårt jordklot? Du får varje gång se ett foto och det är upp till dig att välja det tillhörande landet. Vem vet är du kanske tillräckligt snabb för att tjäna alla stjärnor!