back to home dude

Quest Defense

Quest Defense

Om Quest Defense

Dina fiender beträder din mark! Det vill du inte och därför gör du allt för att stoppa dem. Välj ut strategiska platser och placera här försvar. Genom att anfalla dina fiender i rätt ögonblick, kommer de aldrig att kunna vandra så långt på din stig.