back to home dude

Queens Race

Queens Race

Om Queens Race

Se till att Drottningen gör de rätta handlingarna. Båten måste döpas och du måste vinka till människorna. Fortsätt sedan på den röda mattan.