back to home dude

Quebrix

Quebrix

Om Quebrix

I Quebrix är det din uppgift att varje gång på nytt lösa pusslet! Använd din mus för att ta fast stenarna och fortsätt att förflytta dem tills bilden är komplett. Lyckas du att lösa varje nivå med så få steg som möjligt?