back to home dude

Qube 2

Qube 2

Om Qube 2

Placera de olika blocken längs en av de fyra sidorna! Om du lyckas att lägga tre eller fler med samma färg bredvid varandra kommer de att försvinna! Hur länge kan du hålla ut det här?