back to home dude

Qinga Multiplayer 2

Qinga Multiplayer 2

Om Qinga Multiplayer 2

Gör kombinationer med samma siffror eller siffror i följdordning genom att skjuta siffran i mitten mellan de serier som närmar sig. Förstör alla serier innan de når mitten.