back to home dude

Pyro Jump

Pyro Jump

Om Pyro Jump

Hjälp flamman att komma förbi alla hinder för att så tända eld på prinsessan! Vänta till det rätta ögonblicket med att hoppa och se till att du på vägen tjänar så många poäng som möjligt. Lyckas du att få 3 stjärnor i varje nivå?