back to home dude

Pyjama Jump

Pyjama Jump

Om Pyjama Jump

Du gick upp för sent i morse och därför står du nu i din pyjamas vid starten till detta spännande lopp. Det hindrar dig dock inte att satsa allt. Koncentrera dig på hoppet och hoppa så snabbt som möjligt till den andra sidan. Når du den andra sidan först, då vinner du!