back to home dude

Puzzle Story

Puzzle Story

Om Puzzle Story

Titta noga på exemplet och försök då att flytta lådorna tills du får samma bild.