back to home dude

Puzzle Express

Puzzle Express

Om Puzzle Express

Fyll vagnen med blocken som dyker upp på transportbandet. Du kan också använda reservblocken till vänster, men använd dem med försiktighet för har endast ett fåtal.