back to home dude

Puzzle Defense

Puzzle Defense

Om Puzzle Defense

Klicka på grupper om tre eller fler av samma slags terrängblock för att avlägsna dem. Besegra fiender genom att klicka på grupper tre eller fler fiender. låt inte fienden nå botten, för då kommer han att anfalla din borg!