back to home dude

Puzzle Core

Puzzle Core

Om Puzzle Core

Sök tre likadana block och förstör dem innan de fyller hela fältet. Kan du hålla hastigheten?