back to home dude

Puzzle Bubble

Puzzle Bubble

Om Puzzle Bubble

Rikta med din mus och skjut bollar med samma färg på varandra! Om tre eller fler har kontakt med varandra kommer de att försvinna från skärmen. Kan du få den högsta poängen?