back to home dude

Puyo Tetris

Puyo Tetris

Om Puyo Tetris

Placera Puyos med samma färg vid varandra för att spela bort dem. Gör det tillräckligt snabbt annars kommer det till extra rader! Klicka efteråt på Submit Score för att tillfoga din poäng till highscorelistan.