back to home dude

Puppet Wars

Puppet Wars

Om Puppet Wars

Du har farliga knivar i dina händer och genom att snurra runt kan du elimenera fienderna. Anfall!