back to home dude

Pumpkin Smasher

Pumpkin Smasher

Om Pumpkin Smasher

Halloween är slut och vi har för många pumpor över. Vad ska vi göra med dem? Vad är förståndigt, att göra med dem? Vi slänger sönder dem! Släng alla orange pumpor och undvik de röda. Om du slänger en röd, är nästa på tur. Satsar du på high score?