back to home dude

Pumpkin Hordes

Pumpkin Hordes

Om Pumpkin Hordes

Se upp! Pumpzombierna anfaller! Beskydda din egen by mot de anfallande pumpzombierna genom att skjuta ner dem. Men skynda dig, för zombierna fortsätter att komma!