back to home dude

Pumkin Remover 3

Pumkin Remover 3

Om Pumkin Remover 3

I det här Halloween pusslet är det meningen att låta de ruttna pumporna försvinna utan att låta de bra pumporna falla. Klicka på pumporna som du vill låta försvinna, men se upp att inte hela stapeln ramlar omkull!