back to home dude

Prizma Puzzle Challenge

Prizma Puzzle Challenge

Om Prizma Puzzle Challenge

I detta pusselspel, är det meningen att förbinda start och slutpunkterna med varandra. Se till att du väljer en optimal väg där du får så många bonusföremål som möjligt.