back to home dude

Prism

Prism

Om Prism

Om du förflyttar ett block, flyttas hela spelfältet. Om du sätter två block på varandra, får de en annan färg. Vet också att du endast kan sätta två block med samma färg på varandra. Vad är den högsta poängen som du kan få?